7ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

Πάτρα
16/09/2022
- 18/09/2022
2 άρθρα
ISSN: 2529-0924
ISBN: 978-618-83186-7-0

Τόμος πρακτικών συνεδρίου

Αφίσα συνεδρίου

Λίστα άρθρων συνεδρίου

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τη λίστα με τα όλα τα άρθρα:

Οι Ευκαιρίες, οι Προκλήσεις και οι Απειλές της Επιστήμης των Δεδομένων στην Εκπαίδευση

(Πλήθος ανακτήσεων: 5)

Η ανάπτυξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και η προσφορά του στην εκπαίδευση που προσφέρει το τυπικό εκπαιδευτικό μας σύστημα

(Πλήθος ανακτήσεων: 9)