Καταστατικό

Καταστατικό

Κατεβάστε το Καταστατικό του Επιστημονικού Συλλόγου με την επωνυμία: Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) εδώ: