Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

  • Αναστάσιος Μικρόπουλος, Πρόεδρος
  • Αθανάσιος Τζιμογιάννης, Αντιπρόεδρος
  • Βασίλης Κόμης, Γραμματέας
  • Θαρρενός Μπράτιτσης, Ταμίας
  • Γεώργιος Κουτρομάνος, μέλος, υπεύθυνος εξωστρέφειας και επικοινωνίας

Εξελεγκτική Επιτροπή

  • Χαράλαμπος Καραγιαννίδης
  • Απόστολος Κώστας
  • Νικόλαος Κούκης