Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

  • Αναστάσιος Μικρόπουλος, Πρόεδρος
  • Βασίλης Κόμης, Αντιπρόεδρος
  • Αθανάσιος Τζιμογιάννης, Γραμματέας
  • Θαρρενός Μπράτιτσης, Ταμίας
  • Παναγιώτης Πολίτης, μέλος

Εξελεγκτική Επιτροπή

  • Χαράλαμπος Καραγιαννίδης
  • Γιώργος Κουτρομάνος
  • Παναγιώτης Τσιωτάκης