1ο Συνέδριο ΕΤΠΕ «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση»

Ιωάννινα
01/05/1999
- 03/05/1999
37 άρθρα
ISSN: 2529-0916

Αφίσα συνεδρίου

1999 - 1ο Συνέδριο ΕΤΠΕ

Λίστα άρθρων συνεδρίου

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τη λίστα με τα όλα τα άρθρα:

Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης

(Πλήθος ανακτήσεων: 1340)

Οικοδόμηση εννοιών σχετικών με τα κλάσματα από παιδιά Δημοτικού με τη βοήθεια του λογισμικού ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΑ

(Πλήθος ανακτήσεων: 6033)

Χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού "Key" για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης δεδομένων στο μάθημα της Χημείας

(Πλήθος ανακτήσεων: 898)

Το μάθημα της ιστορίας στο περιβάλλον του υπολογιστή. Η διαχείριση μιας Βάσης Δεδομένων

(Πλήθος ανακτήσεων: 1632)

Ο Τομέας Πληροφορικής των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων: Η πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

(Πλήθος ανακτήσεων: 1068)

Τα εργαστήρια Πληροφορικής και η διδασκαλία του μαθήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

(Πλήθος ανακτήσεων: 1921)

Πλαίσιο Προγράμματος Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης

(Πλήθος ανακτήσεων: 1149)

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

(Πλήθος ανακτήσεων: 1103)

Η συμβολή του ΕΠΕΑΕΚ στην αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών Τεχνολογιών στην εκπαίδευση

(Πλήθος ανακτήσεων: 1158)

Σειρήνες - Ναυσικά - Κίρκη - Πηνελόπη

(Πλήθος ανακτήσεων: 954)

Δημιουργία Τηλε-τάξης: Αρχιτεκτονική, Τεχνικά χαρακτηριστικά και Πλαίσιο Λειτουργίας.

(Πλήθος ανακτήσεων: 1033)

Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού υπερμέσων. Περιβαλλοντικός Χάρτης Νομού Ιωαννίνων – Ελλοπία

(Πλήθος ανακτήσεων: 1428)

Ανάπτυξη Πολυμεσικής Εφαρμογής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Πρόγραμμα Κινητικότητας του ΕΠΕΑΕΚ

(Πλήθος ανακτήσεων: 1893)

Εφαρμογή των φύλλων εργασίας του Excel στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

(Πλήθος ανακτήσεων: 2133)

Παράμετροι που επηρεάζουν την τιμή του ρΗ σε αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων Ένα λογισμικό για Windows 95/98

(Πλήθος ανακτήσεων: 1128)

Αναζητώντας το βέλτιστο τρόπο μελέτης των μαθηματικών μέσω του συνδυασμού υπολογιστή και βιβλίου (Πρόγραμμα UNIGATE)

(Πλήθος ανακτήσεων: 3139)

MODELLUS: Ένα λογισμικό ευνοϊκό για διερευνητική μάθηση.

(Πλήθος ανακτήσεων: 1318)

Δυνατότητες και Σχεδιασμός Πολυμέσων για την Χρήση Πολλαπλών Αναπαραστάσεων στην Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Η Χρήση του Ήχου

(Πλήθος ανακτήσεων: 1026)

Ένα λογισμικό για τη σύνδεση εργαστηριακών ασκήσεων Οπτικής με Ιστορικά δεδομένα

(Πλήθος ανακτήσεων: 1172)

MICRO WORLDS: ένα "εννοιολογικό" εργαστήριο για την εξερεύνηση Μαθηματικών, Φυσικής και Προγραμματισμού

(Πλήθος ανακτήσεων: 967)

Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Προβληματισμοί

(Πλήθος ανακτήσεων: 2692)

Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μια πρόταση για την εξασφάλιση της ποιότητάς του

Στόχος της εργασίας αυτής είναι να συμβάλλει προς την κατεύθυνση της ποιοτικής αναβάθμισης του εκπαιδευτικού λογισμικού μέσα από μία πρώτη πρόταση για την εισαγωγή ενός Προγράμματος Εξασφάλισης Ποιότητας (ΠΕΠ) κατά την φάση της ανάπτυξης του. Η έλλειψη από διεθνή στάνταρτ, το νεαρό του αντικειμένου, η εμπλοκή πολλών γνωστικών αντικειμένων και σύγχρονων τεχνολογιών της πληροφορικής, και η ανάγκη για εκπαιδευτικό λογισμικό το οποίο θα βοηθήσει και δεν θα βλάψει την εκπαίδευση, επιβάλλουν την ανάγκη για ποιοτική ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού. Προς τον στόχο αυτό η εργασία αντλεί επιστημονική γνώση από την Τεχνολογία Λογισμικού και τις μεθόδους αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού για να τεκμηριώσει την ανάγκη ποιοτικού ελέγχου και να παρουσιάσει σε δύο επίπεδα λεπτομέρειας την δομή ενός Προγράμματος Εξα-σφάλισης Ποιότητας το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν οδηγός για παραπέρα εκλέπτυνση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2108)

Αρχές Ανάπτυξης Λογισμικού για την Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

(Πλήθος ανακτήσεων: 2010)

Η παραγωγή και η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ως διδακτική επιλογή

(Πλήθος ανακτήσεων: 1627)

Εκπαιδευτικό Λογισμικό Πολυμέσων / Υπερμέσων;

(Πλήθος ανακτήσεων: 2375)

Δραστηριότητες στο χώρο των αναλογιών με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού μοντελοποίησης

(Πλήθος ανακτήσεων: 3021)

Co-ordinating Information Technology in Secondary Schools

(Πλήθος ανακτήσεων: 806)

Διδασκαλία Πληροφορικής με χρήση συνεργαζόμενων ευφυών συστημάτων

(Πλήθος ανακτήσεων: 1033)

Η διδασκαλία των Πολυμέσων στο Ενιαίο Λύκειο. Μία προσέγγιση στα πλαίσια του Μαθήματος "Πολυμέσα-Δίκτυα"

(Πλήθος ανακτήσεων: 3086)

Οι δυσκολίες μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην εφαρμογή της δομής ελέγχου για την ανάπτυξη αλγορίθμων. Μία μελέτη περίπτωσης.

(Πλήθος ανακτήσεων: 1287)

Διδακτικές προσεγγίσεις υποψηφίων καθηγητών Πληροφορικής

(Πλήθος ανακτήσεων: 1312)

Στάσεις καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λύκειο

(Πλήθος ανακτήσεων: 1213)

Ειδική Παιδαγωγική και Πληροφορική. Στάσεις των ειδικών Παιδαγωγών απέναντι στη χρήση των Ηλεκτρονικών υπολογιστών Συμπεράσματα από μια πιλοτική έρευνα στην περιοχή της Ηπείρου

(Πλήθος ανακτήσεων: 1764)

Το Διαδίκτυο στην επιστημονική έρευνα των κοινωνικών επιστημών

(Πλήθος ανακτήσεων: 1615)

Η ποιότητα της πληροφορίας στο εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται ή διανέμεται μέσω του Internet

(Πλήθος ανακτήσεων: 1697)

Φαινόμενα και μοντέλα του φυσικού κόσμου: ένα λογισμικό για τη διδασκαλία μοντέλων της δομής της ύλης στο Δημοτικό σχολείο και το Γυμνάσιο. Β΄ Μέρος: Φαινόμενα θερμικής διαστολής.

(Πλήθος ανακτήσεων: 2492)

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες"

(Πλήθος ανακτήσεων: 1389)