Υπολογισμός θερμικών απωλειών δωματίου 1ον με το Excel 2ον με το Thermocad (σε 2 διδακτικές ώρες)

(Πλήθος ανακτήσεων: 1975)