Το λογισμικό κατασκευής ιστοριών Story Book Weaver Deluxe (περιγραφή και παιδαγωγική αξιοποίηση)

Το SBWD είναι ένα λογισμικό κατασκευής ιστοριών. Τα λογισμικά κατασκευής ιστοριών μπορούν να αξιοποιηθούν στην υποστήριξη διαδικασιών παραγωγής γραπτού λόγου και δημιουργικής έκφρασης, γραπτής και προφορικής. Η παρούσα εργασία αναφέρεται πολύ περιληπτικά στην παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισμικού και περιγράφει τις λειτουργίες και τις δυνατότητές του.
(Πλήθος ανακτήσεων: 709)