Τα Google Tools στην Εκπαίδευση

Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, προσφέρει στους μαθητές τις απαιτούμενες δεξιότητες και τεχνολογικές γνώσεις, που θα τους επιτρέψει να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας .Θεωρώντας τα Google tools ως ένα βασικό μέρος της χρήσης υπολογιστή και διαδικτύου στην εισήγηση αυτή επιχειρούμε, αφού παραθέσουμε στοιχεία για τις δυνατότητές τους, να τα εντάξουμε στη μαθησιακή διαδικασία πως μπορούν να την εμπλουτίσουν, να τη διευκολύνουν και να την κάνουν πιο ενδιαφέρουσα. Για το λόγο αυτό παρατίθεται μία σειρά από ιδέες για την παιδαγωγική-μαθησιακή τους χρήση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 82)