Ραδιοερασιτεχνισμός: Θεμελιώδεις έννοιες & βασικές αρχές

Το κείμενο αυτό έχει σκοπό να πληροφορήσει και να ενημερώσει τον αναγνώστη για τον Ραδιοερασιτεχνισμό, τους Ραδιοερασιτέχνες και την λειτουργία της Ραδιοερασιτεχνικής Υπηρεσίας. Σ’ αυτό περιγράφονται οι βασικές Ραδιοερασιτεχνικές δραστηριότητες και ο τρόπος λειτουργίας των Ραδιοερασιτεχνικών σταθμών. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε να κάνουμε αναφορά και σε μερικά ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα που συνέβαλαν στην ανακάλυψη και καθιέρωση της ασύρματης επικοινωνίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 29)