Ψηφιακές τηλεπικοινωνίες και Ραδιοερασιτεχνισμός

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η παρουσίαση και ανάλυση των ψηφιακών τηλεπικοινωνιών με τη βοήθεια απλών παραδειγμάτων ψηφιακών επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από τους ραδιοερασιτέχνες. Στην εργασία αναλύονται οι βασικές έννοιες των ψηφιακών τηλεπικοινωνιών μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας του Packet Radio, του CW, του CDW, του RTTY, του PSK31, του APRS και του DSTAR.
(Πλήθος ανακτήσεων: 34)