Οι Πλακοστρώσεις στο Sketchpad v4 ως διαισθητικό θεμέλιο για την ανάπτυξη παραγωγικών συλλογισμών

Οι κατασκευές πλακοστρώσεων σε ένα λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας όπως το Geometer’s Sketchpad παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, προσφέροντας στους μαθητές μια ευκαιρία να βιώσουν τη δημιουργική αλληλεπίδραση μεταξύ μαθηματικών και τέχνης. Οι κατασκευές αυτές στις διάφορες μορφές που παρουσιάζονται στην εργασία στην συνέχεια μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό διαισθητικό θεμέλιο για την ανάπτυξη λογικό-παραγωγικών επιχειρημάτων από τους μαθητές μέσα από την διαδικασία κατασκευών τους. Το σημαντικό είναι ότι με τις δραστηριότητες αυτού του είδους οι μαθητές θα συνδέσουν τα μαθηματικά με την τέχνη και την αισθητική και θα αντιληφθούν ότι τα μαθηματικά είναι το μέσο για τη ανάπτυξη ενός πολιτισμού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 924)