Μελέτη μετασχηματισμών μαθηματικών αντικειμένωνμέσω animation – trace των δυναμικών παραμέτρων τους

Στην εκμάθηση της άλγεβρας πολύ έρευνα έχει γίνει σχετικά με τις παραμέτρους. Σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να περιγραφεί η εξερεύνηση των αποτελεσμάτων που επιφέρει το animation και trace των δυναμικών παραμέτρων των συναρτήσεων και των παραγώγων τους στο υπολογιστικό περιβάλλον του λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας Geometer’s Sketchpad v4 σε καρτεσιανό ή και πολικό σύστημα συντεταγμένων. Το παρόν έγγραφο ανοίγει ένα παράθυρο για εξερεύνηση των παραμέτρων σε γεωμετρικά αντικείμενα, δίνοντας έτσι άλλη μια διάσταση στην δυναμική γεωμετρία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 505)