Καταλυτικός μετατροπέας αυτοκινήτων-multimedia παρουσίαση της λειτουργίας του

Η διδακτική μας πρόταση περιλαμβάνει τη διδασκαλία της ενότητας τόσο του καταλυτικού μετατροπέα, όσο και του αισθητήρα «λ». Είναι γνωστό ότι το πρόβλημα των μεγαλουπόλεων όσον αφορά τη ρύπανση προέρχεται από τα αυτοκίνητα και προκαλεί αρκετά προβλήματα όπως το φωτοχημικό νέφος, η μολυβδίαση και άλλα. Η παρουσίαση διαφόρων ενοτήτων οι οποίες άπτονται πρακτικών εφαρμογών και λειτουργιών, μέσω του Η/Υ, έχει αποδειχθεί ότι βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν ευκολότερα κάποιες έννοιες και ενότητες , όπως είναι οι χημικές αντιδράσεις, η λειτουργία του καταλυτικού μετατροπέα και του αισθητήρα «λ». Η παρέμβασή μας χρησιμοποιεί τον Η. Υ. και το λογισμικό macromedia flash με το οποίο γίνεται η παρουσίαση τόσο σε κείμενα και φωτογραφίες, όσο και στη χρήση animation για την κατανόηση της λειτουργίας του καταλυτικού μετατροπέα καθώς επίσης και του αισθητήρα «λ».
(Πλήθος ανακτήσεων: 1052)