Ηλιακή δραστηριότητα και διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων

Η παρουσίαση αυτή έχει σκοπό να πληροφορήσει και να ενημερώσει τον αναγνώστη για την επίδραση της ηλιακής δραστηριότητας στην διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων μέσω της Ιονόσφαιρας. Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφεται η βασική λειτουργία του Ηλίου και ο τρόπος που αυτή επιρεάζει την Ιονόσφαιρα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 41)