Η συμβολή των Ραδιοερασιτεχνών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Η παρουσίαση έχει σκοπό να πληροφορήσει τον αναγνώστη για τον εθελοντισμό των Ραδιοερασιτεχνών και την κοινωνική τους προσφορά μέσω της συμβολή τους στην Πολιτεία δια της παροχής τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφεται ο γενικός σχεδιασμός δράσης των ομάδων έκτακτης ανάγκης και οι ενέργειες που πραγματοποιούνται σε δύο κύρια καταστροφικά γεγονότα, που συμβαίνουν στη χώρα μας, τους σεισμούς και τις πυρκαγιές. Τέλος, γίνεται μία καταγραφή ορισμένων γεγονότων στα οποία οι Ραδιοερασιτέχνες πρόσφεραν τις Υπηρεσίες τους σε αντίστοιχες φυσικές καταστροφές και η συμμετοχή της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Πελοποννήσου σε αυτή την προσπάθεια
(Πλήθος ανακτήσεων: 22)