"Η μελέτη του φαινομένου της κίνησης από το Γαλιλαίο" με τη βοήθεια ενός περιβάλλοντος προσομοίωσης των πειραμάτων του Γαλιλαίου με τα κεκλιμένα επίπεδα και κατάλληλων φύλλων εργασίας

(Πλήθος ανακτήσεων: 1803)