Επιμορφωτικό Εργαστήριο: Ψηφιακά αποθετήρια ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών έργων

Η σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα έχει ανάγκη από κατάλληλα επιμορφωμένο διδακτικό προσωπικό, εξοπλισμένο με επιστημονικές και παιδαγωγικές δεξιότητες. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αξιοποιούν ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης υψηλής ποιότητας και να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους, για την ανατροφοδότηση και αναδιοργάνωση των διδακτικών πρακτικών και μεθόδων. Η αξιοποίηση των ψηφιακών αποθετήριων ευρωπαϊκών έργων (projects), τα οποία παρέχουν εκπαιδευτικό υλικό, ερευνητικές μελέτες και εκθέσεις, καλές πρακτικές, δωρεάν σεμινάρια για την ένταξη καινοτόμων διδακτικών πρακτικών στην τάξη των επιστημών (μαθηματικά, βιολογία, φυσική, χημεία, γεωγραφία, αστρονομία, μηχανολογία, ρομποτική κλπ) αποτελούν μία κινητήρια δύναμη για την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η παρούσα επιμορφωτική δράση έχει ως βασικό στόχο την παρουσίαση των δυνατοτήτων και των πλεονεκτημάτων που προσφέρονται από την ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη της κοινότητας των επιστημών Scientix, (www.scientix.eu/). Τα Ευρωπαϊκά έργα: Inspiring Science Education (www.inspiringscience.eu/) , GoLab (www.golabz.eu/) , Space Awareness (www.space-awareness.eu/), Ark of Inquiry (www.arkofinquiry.eu/) , RRI-tools (www.rri-tools.eu/) αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα έργων από το αποθετήριο της ευρωπαϊκής κοινότητας των επιστημών. Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου, οι εκπαιδευτικοί θα εμπλακούν ενεργά με την εξερεύνηση της πλατφόρμας των έργων, αλλά και με τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων διερευνητικής μάθησης με βάση τα ψηφιακά εργαλεία που περιλαμβάνουν. Τα έργα αυτά έχουν επιλεγεί, διότι είναι δυνατή η υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση δράσεων, με δεδομένη την ύπαρξη εθνικού σημείου επαφής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 9)