Επιμορφωτικό Εργαστήριο: Διδασκαλία πληροφορικής με την Python

Το εργαστήριο αυτό, διάρκειας 2 ωρών, απευθύνεται σε καθηγητές πληροφορικής που ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν βιωματικά τη διδασκαλία της πληροφορικής, στο εργαστήριο ή στην τάξη, χρησιμοποιώντας την Python ως μέσο. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν γνώσεις προγραμματισμού και κατά προτίμηση, έστω στοιχειώδη, γνώση της γλώσσας Python. Ο εισηγητής έχει εμπειρία 30 χρόνων διδασκαλίας μαθημάτων πληροφορικής στην τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχει χρησιμοποιήσει για τον σκοπό αυτό διάφορες προσεγγίσεις. Τα τελευταία 8 χρόνια, με τους συνεργάτες του στο Πανεπιστήμιο Πατρών έχει αναπτύξει ένα πρωτότυπο μάθημα Εισαγωγής στους Υπολογιστές που βασίζεται στην Python. Πρόσφατα εκδόθηκε βιβλίο που αναπτύσσει και υποστηρίζει αυτή τη μέθοδο (Αβούρης, κ.α., 2016), ενώ πρόκειται σύντομα να ξεκινήσει το ανοικτό μάθημα «Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Python” στο mathesis.cup.gr. Στο εργαστήριο θα δοθούν παραδείγματα της προσέγγισης αυτής και θα συζητηθούν με τους συμμετέχοντες οι εμπειρίες από τη διδακτική αυτή προσέγγιση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 10)