Ένα προσαρµοστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον βασισµένο στο διαδίκτυο για την υποστήριξη της διδασκαλίας του προγραµµατισµού

Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται το περιβάλλον ADETO (ADaptive Educational TOols) που είναι ένα προσαρμοστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον βασισμένο στο διαδίκτυο. Το ADETO αναπτύχθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος MSc in Information Technology που γίνεται στο ΤΕΙ Πειραιά σε συνεργασία με το University of Paisley της Αγγλίας με στόχο την υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθημάτων προγραμματισμού που διεξάγονται από τον Τομέα Πληροφορικής του Γενικού Τμήματος Μαθηματικών στις ειδικότητες της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Πειραιά. Το συγκεκριμένο περιβάλλον αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται πιλοτικά από τους καθηγητές των μαθημάτων προγραμματισμού για την διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού που αφορά τα μαθήματα αυτά και ιδιαίτερα τις εργαστηριακές ασκήσεις που πρέπει να ολοκληρώσει κάθε. Δεν «ανακαλύπτει τον τροχό» αλλά επιχειρεί να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες του τμήματος, αξιοποιώντας σύγχρονες δοκιμασμένες τεχνικές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1375)