Διδακτικό Σενάριο: Γνωρίζω Τα Ζώα Του Τόπου Μου

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία, του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Γ΄ ΚΠΣ και στη συνέχεια υλοποιήθηκε σε τάξεις νηπιαγωγείου και Α΄ δημοτικού. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα μικρά παιδιά έρχονται σε επαφή με τις ΤΠΕ πριν τη φοίτησή τους στο σχολείο, θεωρείται απαραίτητη η εισαγωγή τους σε πρακτικές που συνδέονται με τις νέες τεχνολογίες. Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής πρότασης είναι η γνωριμία των μαθητών /τριών με τα ζώα του τόπου τους, παράλληλα με την ανάπτυξη της ερευνητικής διάθεσης, της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, της εξοικείωσής τους σε διαδικασίες και κριτήρια επιστημονικής μεθοδολογίας, αξιοποιώντας τον η/υ ως εργαλείο, με δεδομένη τη σημασία που έχει στη σύγχρονη κοινωνία ο «τεχνολογικός γραμματισμός».
(Πλήθος ανακτήσεων: 640)