“Διάλεξε Μόνος σου τη Συνέχεια της Ιστορίας…” Εργαστήριο Διαδραστικών Ιστοριών με το InkleWriter

Το εργαστήριο αυτό αφορά τη συγγραφή μη γραμμικών διαδραστικών ιστοριών με το διαδικτυακό εργαλείο InkleWriter και απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν γλωσσικά μαθήματα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση προκειμένου να το αξιοποιήσουν για να προσφέρουν στους αναγνώστες-μαθητές τους μη γραμμικές ιστορίες στις οποίες οι ίδιοι θα διαλέγουν κάθε φορά τη συνέχειά της. Επιπλέον με την κατάλληλη αξιοποίηση ενός εργαλείου συνεργατικής γραφής σε προηγούμενη φάση, δηλαδή κατά τη συγγραφή της ιστορίας, μπορούν και οι μαθητές να γίνουν οι ίδιοι συγγραφείς διαδραστικών ιστοριών που θα φιλοξενηθούν και θα αναδειχθούν μέσω του εργαλείου InkleWriter.
(Πλήθος ανακτήσεων: 155)