Ανάπτυξη - εφαρμογή και αξιολόγηση μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής για κινητές συσκευές Android για την κατανόηση εννοιών της Φυσικής Ε’ Δημοτικού με αξιοποίηση Voice assistant

Ερευνητική εργασία
(Πλήθος ανακτήσεων: 2)