«Αναγραμματισμοί»: Ένα παιχνίδι αναγραμματισμού λέξεων για μαθητές Δημοτικού Σχολείου

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η online εφαρμογή «Αναγραμματισμοί» η οποία λειτουργεί με αναγραμματισμούς λέξεων και από το χρήστη ζητείται να ταυτοποιήσει την αναγραμματισμένη λέξη που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή του κάθε φορά, σε συγκεκριμένο χρόνο. Οι λέξεις εμφανίζονται με τυχαία σειρά από βάση δεδομένων και επίσης, ο αναγραμματισμός τους γίνεται με τυχαίο τρόπο. Η εφαρμογή κατασκευάστηκε με HTML, JavaScript, PhP και MySQL. Ο διαχειριστής μπορεί να αλλάξει τη βάση δεδομένων των λέξεων που θα χρησιμοποιηθεί κάθε φορά. Για το σκοπό αυτό η εφαρμογή συνοδεύεται από μηχανισμό εισαγωγής κειμένου και κατάτμησής του σε λέξεις. Μία πρώτη συνολική-τελική αξιολόγηση από εν δυνάμει εκπαιδευτικούς, έδειξε ότι η εφαρμογή έχει καλά αισθητικά χαρακτηριστικά, λειτουργεί εύκολα, δημιουργεί κίνητρο για χρήση και μπορεί να αποτελέσει ένα εναλλακτικό μέσο εξάσκησης του μαθητή στο χώρο της γλώσσας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 158)