ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 1ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ
1ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΠΕ
“Μεθοδολογικές και επιστημολογικές διαστάσεις στην έρευνα στις τεχνολογίες μάθησης”

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η ΕΤΠΕ προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από νέους ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται για την έρευνα σε πεδία των ψηφιακών τεχνολογιών μάθησης για τη συμμετοχή τους στο 1ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΠΕ.

Σκοπός και Στόχοι

Σκοπός του 1ου Θερινού Σχολείου είναι φέρει σε επαφή νέους ερευνητές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν σύγχρονες εξειδικευμένες γνώσεις σε θεωρητικά και εμπειρικά ζητήματα των τεχνολογιών μάθησης, όπως:

 •  Η σχεδίαση έρευνας υψηλού επιπέδου
 •  Η συγγραφή επιστημονικής εργασίας
 •  Γνωριμία με τις τάσεις στην έρευνα
 •  Συζητήσεις επί ερευνητικών σχεδίων
 •  Συζητήσεις ερευνών σε εξέλιξη

Πρόγραμμα

 1.  Σχεδιασμός εκπαιδευτικής έρευνας στο πεδίο «Ψηφιακές Τεχνολογίες Μάθησης»
 2.  Αναδυόμενες τεχνολογίες στην εκπαίδευση
 3.  Σχεδιασμός εργαλείων και ανάλυση ποσοτικών δεδομένων
 4.  Σχεδιασμός εργαλείων και ανάλυση ποιοτικών δεδομένων
 5.  Τεχνογραφία επιστημονικής εργασίας
 6.  Θεματικά συμπόσια παρουσίασης ερευνητικών εργασιών σε εξέλιξη

Κόστος

Η ΕΤΠΕ καλύπτει το κόστος της οργάνωσης και των προσκεκλημένων εισηγητών.

Τοποθεσία και χρόνος

Τσεπέλοβο, Ζαγοροχώρια, Ήπειρος, Τσεπέλοβο (izagori.gr)

Ο χρόνος προσδιορίζεται στον Ιούνιο του 2024.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Πληροφορίες

Δήλωση ενδιαφέροντος μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2024 στο μέλος του ΔΣ κ. Γεώργιο Κουτρομάνο, koutro@primedu.uoa.gr