8ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο “Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία”

Πρόσκληση Εργασιών
8ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο
“Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία”
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 27-29 Σεπτεμβρίου 2024

http://etpe2024.uth.gr/

Σημαντικές Ημερομηνίες
• Υποβολή πλήρους κειμένου για όλες τις κατηγορίες εργασιών: 31/5/2024
• Ενημέρωση κρίσης: 30/6/2024
• Υποβολή τελικών κειμένων για τα Πρακτικά: 31/7/2024
• Εγγραφές εισηγητών και συμμετεχόντων: 31/8/2024

Κόστος εγγραφής συγγραφέων: 15€
Κόστος εγγραφής συνέδρων: 10€