Ζητήµατα Ηθικής και Δεοντολογίας Σχετικά µε τη Χρήση της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσει ζητήματα ηθικής που συνδέονται με τη χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Η παρουσίαση στοχεύει στην ευαισθητοποίηση όσων σχετίζονται με την εκπαίδευση, και στη διερεύνηση ενός πλέγματος μεθόδων και τακτικών, που θα χρησίμευαν στην αντιμετώπιση ορισμένων τουλάχιστον από τις συναφείς ακανθώδεις θεματικές, αφού απασχολούν αυξανόμενους αριθμούς χρηστών και επιστημόνων. Η προτεινόμενη προσέγγιση, υπό το πρίσμα παιδαγωγικών αρχών και ψυχολογικών παραμέτρων προς συνυπολογισμό, εντοπίζει αίτια, υποβάλλει εναλλακτικά ερμηνευτικά πλαίσια κατανόησης της παραβατικότητας στο πεδίο χρήσης των ΤΠΕ, και καταθέτει προτάσεις παρέμβασης προς μείωση ή και εξάλειψη προβλημάτων ηθικής και δεοντολογίας, που εμφανίζονται σε πλήθος χρηστών. Προσβλέπει έτσι στην εκλέπτυνση των τακτικών και της στάσης του σύγχρονου χρήστη απέναντι στην πολυδιάστατη πρόκληση που προβάλλουν οι νέες τεχνολογίες. Θα φανεί ότι το ηλεκτρονικό μέσο καθεαυτό δεν λογίζεται ηθικό ή α(ν)ήθικο, αλλά επιτακτικές ανάγκες, λόγω της επιρρέπειας ορισμένων χρηστών στην αθέμιτη χρήση του, παρωθούν στη λήψη μέτρων ηθικής και πρακτικής πρόληψης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2)