Υπηρεσίες τηλεσυμβουλευτικής σε γονείς ατόμων με αναπηρίες: Οργανωτικά ζητήματα και προοπτικές

Στην παρούσα εισήγηση: α) Αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της αξιοποίησης των τεχνολογιών της επικοινωνίας και των πληροφοριών (Τ.Π.Ε.) για την παροχή από απόσταση εκπαίδευσης και συμβουλευτικής σε οικογένειες με αναπήρους. β) Τίθενται υπό συζήτηση ορισμένα βασικά ζητήματα που προκύπτουν κατά την οργάνωση και το σχεδιασμό σχετικών υπηρεσιών. γ) Παρουσιάζονται προτάσεις για την αποτελεσματική αξιοποίηση του διαδικτύου και των δυνατοτήτων που παρέχουν οι εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές της χώρας μας για την οργάνωση μελλοντικών προγραμμάτων τηλεσυμβουλευτικής σε γονείς ατόμων με αναπηρίες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 402)