Ξενάγηση στην Πάρνηθα - Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την ανάπτυξη σχολικής πολυµεσικής εφαρµογής µε τη µέθοδο «project»

Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη σύγχρονη Τεχνική Εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια, έχει δώσει την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να παρουσιάσουν καλαίσθητες και εντυπωσιακές δημιουργίες, οι οποίες παράλληλα είναι περιεκτικές και ουσιώδεις ως προς το θέμα το οποίο πραγματεύονται. Η δική μας παρουσίαση αναφέρεται στη δημιουργία ενός CD-ROM πολυμέσων που δίνει με παραστατικό τρόπο πληροφορίες για το σημαντικότερο από τους πνεύμονες πρασίνου της Αττικής, την Πάρνηθα, επικεντρώνοντας στη μεθοδολογία ανάπτυξης της εφαρμογής από την ομάδα εργασίας. Αναδεικνύονται οι φυσικές ομορφιές, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οι δυνατότητες ψυχαγωγίας και διαμονής, τα προβλήματα και η ιστορία της Πάρνηθας, στην οποία βρίσκεται ο κοντινότερος στην πρωτεύουσα Εθνικός Δρυμός. Η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι έργο μαθητών του Τομέα Πληροφορικής του 2ου ΣΕΚ Δυτικής Αττικής - 2ου ΤΕΕ Άνω Λιοσίων και έγινε υπό την καθοδήγησή μας κατά τα σχολικά έτη 2001-2002 και 2002-2003. Η ανάπτυξη της εφαρμογής, έγινε στα εργαστήρια Πληροφορικής του 2ου ΣΕΚ Δυτικής Αττικής στα πλαίσια των μαθημάτων «Πολυμέσα – Εφαρμογές Πολυμέσων», ενώ το έργο εντάχθηκε σε προγράμματα του ΥΠΕΠΘ και αναδείχθηκε στα τρία επικρατέστερα έργα στον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πολυμέσων. Το κοινό στο οποίο απευθύνεται η εφαρμογή είναι μαθητές όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από εκπαιδευτικούς σε παρουσιάσεις οι οποίες έχουν σχέση με θέματα Περιβαλλοντικής Αγωγής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 575)