Βιωματική μετάβαση σε in transit διαδρομή: εικονική πραγματικότητα ή αλήθεια - Μέθοδος clil

Οι μαθητές διδάσκονται το μάθημα της Γεωγραφίας Β΄ Τάξης Γυμνασίου και ειδικά ένα κεφάλαιο (οι κάτοικοι της Ευρώπης) με τη μέθοδο clil (αγγλική γλώσσα). Πολύπλευρες γλωσσικές δράσεις των μαθητών στην Αγγλική γλώσσα λαμβάνουν χώρα στο μάθημα, που τους βοηθούν να κατανοήσουν το προσφυγικό ζήτημα στην Ευρώπη. Οι γλωσσικές αυτές προσεγγίσεις πλαισιώνουν τον κορυφαίο στόχο ενός γενικότερου μαθησιακού πλαισίου, κατά τον οποίο οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν το προσφυγικό ζήτημα στην Ευρώπη, αλλά παράλληλα να αισθανθούν και να εξωτερικεύσουν συναισθήματα με το λόγο (αγγλική γλώσσα) για το ζήτημα αυτό. Οι μεταβάσεις έχουν πρωτογενές ερέθισμα με τη χρήση κυρίως οπτικοακουστικού υλικού που δίνεται από τον εκπαιδευτικό αλλά μετουσιώνονται από τους μαθητές σε ιστορίες και εκφράσεις, αυθόρμητα και συνεργατικά. Το κορύφωμα της μεθόδου clil που σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε αποτελεί μια βιωματική δράση που περιγράφεται στο παρόν άρθρο. Το ερέθισμα είναι μια διαδραστική ιστοσελίδα και το παραγόμενο προϊόν είναι ιστορίες προσφύγων που κοινοποιούνται στην τάξη και μια από αυτές περνά σε καλλιτεχνική αναπαράσταση, θεατρικό δρώμενο στην Αγγλική γλώσσα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 20)