Τρόπος Χρήσης του Φορητού από Μαθητές που συμμετέχουν σε Πρόγραμμα Ενός Φορητού Η/Υ ανά Μαθητή

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας που έγινε σε σχολείο που εφαρμόζει πρόγραμμα ενός φορητού Η/Υ ανά μαθητή. Συγκεκριμένα εξετάστηκε ο τρόπος χρήσης του φορητού από τους μαθητές στο σχολείο και στο σπίτι. Οι μαθητές συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο στην αρχή και στο τέλος της σχολικής χρονιάς της έρευνας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές χρησιμοποιούν περισσότερο τους φορητούς γενικά για γράψιμο / πληκτρολόγηση κειμένων, για μάθηση γενικά ή με ειδικά εκπαιδευτικά λογισμικά, για βρίσκουν πληροφορίες ενώ μόνο στο σπίτι τους για παιχνίδια και για πρόσβαση σε ιστοσελίδες Στη συνέχεια γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων με άλλες έρευνες από τη βιβλιογραφία και τέλος εξάγονται συμπεράσματα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 21)