Τρόποι προαγωγής της διερευνητικής μάθησης των Φυσικών Επιστημών με την αξιοποίηση των ΤΠΕ

Σε αυτήν την συνεδρία θα παρουσιάσουμε διάφορους τρόπους προαγωγής της διερευνητικής μάθησης και διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών με τη χρήση των ΤΠΕ. Θα γίνει μια σύντομη εισαγωγή στο μοντέλο της «διερευνητικής μάθησης» (inquiry-based learning) και θα δοθούν παραδείγματα για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ για την ανάπτυξη συμβατών διδακτικών δραστηριοτήτων. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συζητήσουν κατά πόσο αυτές οι λύσεις είναι εφαρμόσιμες και αποτελεσματικές στα πλαίσια της δικής τους διδακτικής πράξης
(Πλήθος ανακτήσεων: 116)