ΤΠΕ και Μαθηματικά

Ένα βασικό θέμα (ίσως το βασικότερο) που σχετίζεται με τις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στη Μαθηματική εκπαίδευση, είναι αυτό των διδακτικών σεναρίων, δηλαδή η περιγραφή και η ανάλυση όλων εκείνων των στοιχείων που επιτρέπουν (ή αποτρέπουν) την οργάνωση μιας αποτελεσματικής διδασκαλίας. Το εργαστήριο οργανώνεται γύρω από την έννοια των διδακτικών σεναρίων. Στο πρώτο μέρος θα παρουσιαστεί, πολύ συνοπτικά, το θεωρητικό πλαίσιο των διδακτικών σεναρίων: τι ακριβώς είναι τα διδακτικά σενάρια και για ποιο λόγο αποτελούν τη βασική συνιστώσα της σύγχρονης διδασκαλίας των Μαθηαμτικών με τη χρήση Τ.Π.Ε. Στο δεύτερο μέρος θα αναπτυχθεί αναλυτικά .ένα πλήρες σενάριο για μαι συγκεκριμένη διδασκαλία. Στο τρίτο μέρος θα δειχθεί με διεξοδικό τρόπο η χρήση ενός διδακτικού σεναρίου για την οργάνωση μιας συγκεκριμένης διδασκαλίας. Στη διάρκεια του εργαστηρίου θα υπάρξει ένας διαρκής διάλογος γύρω από τα θέματα της Μαθηματικής Εκπαίδευσης και τα προβλήματά της και θα εξεταστεί το ερώτημα της ωφέλειας που προκύπτει για τη διδασκαλία των Μαθηαμτικών από τη χρήση των Τ.Π.Ε, όπως και τα ενδεχόμενα μειονεκτήματα από τη χρήση αυτή.
(Πλήθος ανακτήσεων: 394)