ΤΠΕ και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στα Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας

Η επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της Αγωγής Σταδιοδρομίας μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην άμβλυνση των έμφυλων ανισοτήτων στην Κοινωνία της Πληροφορίας και στη διάσταση της προσέγγισης των ΤΠΕ εκ μέρους των γυναικών αλλά και στη διάσταση της στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο πάντα της παγκοσμιοποιημένης αγοράς και της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Δράσεις όπως το Erasmus+ και το eTwinning μπορούν να αξιοποιηθούν για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων, αξιοποιώντας κατάλληλες μεθοδολογίες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 8)