Το σχέδιο Lab of Tomorrow και η διδασκαλία των φυσικών επιστημών στο σχολείο του αύριο

Το σχέδιο Lab of Tomorrow εισάγει καινοτομίες στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος είναι η δημιουργία εργαλείων, με χρήση τεχνολογιών αιχμής, τα οποία θα επιτρέψουν την σύνδεση της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση με δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια του σχεδίου αναπτύσσεται τεχνολογία «φορετών» υπολογιστικών και επικοινωνιακών συστημάτων, όπως μια μπλούζα με μια σειρά αισθητήρων για την καταγραφή διαφόρων σωματικών παραμέτρων (π.χ. θερμοκρασία σώματος, καρδιακοί παλμοί κ.α.), καθώς επίσης και άλλα «ευφυή» αντικείμενα όπως μια μπάλα με ενσωματωμένους αισθητήρες επιτάχυνσης ή ένα σύστημα εντοπισμού θέσης αντικειμένων στον τρισδιάστατο χώρο. Σημαντικοί παράγοντες για το σχεδιασμό των παραπάνω συστημάτων είναι η εργονομία τους ώστε τα συστήματα που αναπτύσσονται να τύχουν της ευρύτερης αποδοχής των μαθητών. Τα δεδομένα που συλλέγονται παρουσιάζονται στο κατάλληλο υπολογιστικό περιβάλλον ώστε οι μαθητές να μπορούν εύκολα να μελετήσουν και να αναλύσουν δεδομένα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους και να τις συσχετίσουν με τη διδακτέα θεωρία στο σχολείο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 755)