Το ρομπότ και η χελώνα

Τα τελευταία χρόνια τα εκπαιδευτικά ρομπότ εμφανίζονται στο προσκήνιο φιλοδοξώντας να εμπλακούν με ένα οριζόντιο τρόπο σε διδακτικά αντικείμενα. Η πληθώρα θετικών επιδράσεων από την ένταξής τους στην εκπαίδευση παρακίνησε πολλούς εκπαιδευτικούς και ερευνητές να ασχοληθούν με το θέμα. Αναμενόμενο ήταν να εμφανιστούν και διαφορετικές προσεγγίσεις. Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση είναι ο συνδυασμός logo like περιβάλλοντος και εκπαιδευτικής ρομποτικής. Η πλούσια παράδοση της logo μπορεί να αναβαθμίσει την ρομποτική και αυτή με τη σειρά της να δώσει νέο πλούτο στη logo. Ψηφιακά και πραγματικά αντικείμενα τίθενται σε ενιαίο περιβάλλον και ειδικά σε περιπτώσεις που τους ανατίθενται ίδια καθήκοντα αναδεικνύονται ενδιαφέροντα παιδαγωγικά σενάρια. Οι μαθητές μπορούν να μελετούν θέματα ή προβλήματα τεχνολογικής αιχμής και επικαιρότητας. Η εγχείρηση ασθενούς από μεγάλη απόσταση μπορεί σε ένα τέτοιο περιβάλλον να αναπαρασταθεί και να μελετηθεί με πολύ απλό και φυσικό τρόπο χωρίς να προκαλεί δέος στο μαθητή. Η δυναμική αναπαράσταση, σε παγκόσμιο χάρτη, του στόλου ναυτιλιακής εταιρίας δηλαδή η αναπαράσταση ανά πάσα στιγμή των θέσεων και της πορείας, μπορεί να φανεί στο μαθητή ένα απλό και λογικό πρόβλημα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 3092)