Το πυθαγόρειο θεώρημα και το εμβαδό κυκλικού δίσκου μέσα από μια σειρά Java-Applets

Θα παρουσιασθούν μια ομάδα από Java –applets με τα οποία μπορούμε να διδάξουμε το Πυθαγόρειο θεώρημα και το εμβαδόν του κυκλικού δίσκου σε μαθητές της Β-Γυμνασίου .Με τα applets αυτά δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να επανανακαλύψουν το Πυθαγόρειο θεώρημα , να διαπιστώσουν την ισχύ του σε όλα τα ορθογώνια τρίγωνα και να κατανοήσουν τον τρόπο υπολογισμού του εμβαδού του κυκλικού δίσκου ..
(Πλήθος ανακτήσεων: 986)