Το “project ΑΒΓ”, ο προγραμματισμός Η/Υ από το δημοτικό ως το λύκειο

Το παρόν κείμενο περιγράφει τη σχεδίαση του “project ΑΒΓ” που επιχειρεί να εμπλέξει τους μαθητές, μέσω του προγραμματισμού Η/Υ σε αυθεντικές διαδικασίες μάθησης, με σκοπό τη σχεδίαση και ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού, υψηλής τεχνολογίας που μπορούν να βρουν εφαρμογή από τον κλασικό Η/Υ μέχρι τα νέα καλούδια της τεχνολογίας όπως τα κινητά τηλέφωνα, τα tablets PC κ.λπ. Το project υιοθετεί τη φιλοσοφία του Νέου Προγράμματος Σπουδών για την υποχρεωτική εκπαίδευση που πυρήνας της είναι ο αναδυόμενος ψηφιακός εγγραμματισμός και φιλοδοξεί να συντελέσει ώστε οι μαθητές να γίνουν όχι μόνο κριτικοί καταναλωτές αλλά και εν δυνάμει να αναδειχθούν σε παραγωγούς γνώσης. Το project είναι αρθρωτό ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες των μαθητών από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, ενώ εξελίσσεται με σπειροειδή προσέγγιση και με βαθμωτή δυσκολία ξεκινώντας από την απλή εφαρμογή της γεωμετρίας της χελώνας και καταλήγοντας στην εκμετάλλευση των σύνθετων προγραμματιστικών πόρων πολυμεσικών περιβαλλόντων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 105)