«Το λογισμικό ως απαραίτητη συνιστώσα ενός αρτίου πακέτου εκπαιδευτικού υλικού» Το παράδειγμα του ΠΕΥ “ΆΡΡΩΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ” για την Π.Ε.

Ο Σχεδιασμός και η Παραγωγή ενός πλήρους Πακέτου Εκπαιδευτικού Υλικού, τόσο για την Α/θμια όσο και την Β/θμια, απαιτεί σήμερα ως απαραίτητο «συστατικό» να συμπεριλαμβάνεται και εκπαιδευτικό λογισμικό. Το εκπαιδευτικό λογισμικό μπορεί να αποτελεί εποπτικό υλικό υποστήριξης της διδασκαλίας εμπλουτισμένο με video, προσομοιώσεις, διασυνδεδεμένα διαγράμματα και διαδραστικούς χάρτες, αλλά κυρίως πρέπει να ικανοποιεί μαθητικές δραστηριότητες οι οποίες δεν είναι δυνατό παρά να εκτελεστούν σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας ή για πολύπλοκους υπολογισμούς κάτω από διαφορετικούς συνδυασμούς παραμέτρων. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η ένταξη μιας εφαρμογή Authorware. στο Πακέτο Εκπαιδευτικού Υλικού για τη Β/θμια, που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της προώθηση της εκτός ωρολογίου προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε), «Ατμοσφαιρική Ρύπανση Εσωτερικών Χώρων “Άρρωστα Κτήρια”». Το θέμα γύρω από το οποίο περιστρέφονται οι δραστηριότητες είναι η διερεύνηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στους εσωτερικούς κλειστούς χώρους όπου ο σύγχρονος άνθρωπος περνά το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, δηλαδή περίπου το 58-78% του χρόνου του.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1107)