«Το ηλιακό μας σύστημα» Πολυμεσική Εφαρμογή για το μάθημα των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Περιγράφεται το εκπαιδευτικό λογισμικό σε περιβάλλον πολυμέσων, που αναπτύχθηκε με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα για να υποστηρίξει τις δραστηριότητες των μαθημάτων των Φυσικών στο Δημοτικό, της Γεωγραφίας και Φυσικής στο Γυμνάσιο και Φυσικής και Αστρονομίας (μάθημα επιλογής) στο λύκειο. Το γνωστικό αντικείμενο που διαπραγματεύεται είναι η επιστήμη της αστρονομίας. Μεταξύ των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται είναι: • Αναζήτηση πολλών στοιχείων σχετικών με το αντικείμενο μελέτης σε ψηφιακούς χάρτες. • Παρουσίαση με animation και προσομοιώσεις πολλών φυσικών φαινομένων • Χρησιμοποίηση αφήγησης ως συμπλήρωμα στη μαθησιακή διαδικασία • Παροχή ποικίλων πληροφοριών, φωτογραφιών, ηχητικών ντοκουμέντων σχετικών με το αντικείμενο μελέτης δίνοντας τη δυνατότητα διαθεματικής προσέγγισης • Εξάσκηση μέσω πολλών εκπαιδευτικών παιχνιδιών • Δυνατότητα αναζήτησης στοιχείων στο διαδίκτυο μέσω επιλεγμένων δικτυακών τοποθεσιών • Αξιολόγηση και ανατροφοδότηση με συμπλήρωση φύλλων εργασίας κατά θεματική ενότητα τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος της διδασκαλίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2898)