«Το Ηλεκτρονικό Παιχνίδι» Εκπαιδευτικό Σχέδιο Εργασίας (Project)

Το κείμενο αυτό περιγράφει ένα εκπαιδευτικό Project (Σχέδιο Εργασίας) που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης Καινοτόμων Δράσεων στο Γυμνάσιο, κατά το σχολικό έτος 2003 – 2004 με μια ομάδα μαθητών της Γ΄ Τάξης του 3ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου. Το Project, διαμορφωμένο από κοινού με την ομάδα των μαθητών που επέλεξαν ελεύθερα να συμμετάσχουν στην υλοποίησή του, αναπτύχθηκε στη διάρκεια οκτώ δίωρων και είχε ως αντικείμενο το Ηλεκτρονικό Παιχνίδι στα πλαίσια μιας ευρύτερης διαθεματικής διερεύνησης της έννοιας ΠΑΙΧΝΙΔΙ που ήταν και το Κεντρικό Θέμα του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης για την Πρώτη και Τρίτη Γυμνασίου, ενώ για τη Δευτέρα Γυμνασίου υλοποιήθηκε διαφορετικό Θέμα. Η Θεματική Ενότητα «Το Ηλεκτρονικό Παιχνίδι» υλοποιήθηκε εξολοκλήρου στο εργαστήριο πληροφορικής σκοπεύοντας να αξιοποιήσει δημιουργικά τη διαθέσιμη τεχνολογία του σχολικού εργαστηρίου («Μνηστήρες»), από ομάδες μαθητών που εργάστηκαν σε ανεξάρτητες μεταξύ τους, μικρότερες θεματικές ενότητες, με σκοπό την ανάπτυξη διερευνητικού και συνεργατικού πνεύματος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 3004)