«Τιμή σ'εκείνους όπου στη ζωή τους όρισαν να φυλάγουν Θερμοπύλες…» Μια απόπειρα διδακτικής προσέγγισης του ιστορικού γεγονότος της μάχης των Θερμοπυλών με τη χρήση πολυμέσων

Στην εισήγηση που ακολουθεί παρουσιάζουμε μια διδακτική πρόταση με χρήση πολυμέσων στην οποία επιδιώκεται οι μαθητές να κατανοήσουν το ιστορικό γεγονός της μάχης των Θερμοπυλών (480 πΧ), να εντρυφήσουν στις ιστορικές πηγές που το καταγράφουν και να το εντάξουν σε μια αλληλουχία ιστορικών γεγονότων. Με τη βοήθεια βίντεο, χαρτών, εκθεμάτων από διάφορα μουσεία και φωτογραφιών αποκτούν γνώσεις για τον τόπο και τον τρόπο διεξαγωγής της μάχης. Τέλος επιδιώκεται να κατανοήσουν τη συμβολική σημασία της μάχης και την επίδραση της στην τέχνη με τη διαθεματική μελέτη ποιημάτων (Καβάφης, «Θερμοπύλες» αλλά και άλλα) και έντεχνης μουσικής. Επισημαίνεται ακόμη και η σημερινή μεταφορική σημασία της φράσης « Τιμή σ’ εκείνους όπου στη ζωή τους όρισαν να φυλάγουν Θερμοπύλες…» που αποτέλεσε και τον τίτλο της εισήγησης, για να ορίσει το μεγαλείο όσων υπερασπίζονται ιδανικά ακόμη και αν γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι είναι άνισος ο αγώνας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 4715)