«Ταξίδι στο Αιγαίο»

Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Ταξίδι στο Αιγαίο» είναι μια υπερμεσική εφαρμογή (κτισμένο σε Visual Basic), που προσεγγίζει διαθεματικά το Αιγαίο Πέλαγος. Απευθύνεται σε μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού σχολείου οι οποίοι μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, προσεγγίζουν το χώρο του Αιγαίου με έναν τρόπο «ξεχωριστό».
(Πλήθος ανακτήσεων: 1278)