«Ταξιδευτές του κόσμου» Ένα εκπαιδευτικό σενάριο για τους χάρτες

Το σενάριο «Ταξιδευτές του κόσμου» απευθύνεται κυρίως σε μαθητές της Στ΄ Δημοτικού και στοχεύει στην αποτελεσματική αξιοποίηση του χάρτη στην καθημερινή ζωή. Η διδακτική μας προσέγγιση βασίστηκε στις αρχές του εποικοδομισμού και της διερευνητικής μάθησης, σε συσχετισμό με τη χρήση Ν.Τ. Για την υλοποίησή του σεναρίου δημιουργήσαμε το ομώνυμο εκπαιδευτικό λογισμικό, στο περιβάλλον του “Microworlds Pro”, το οποίο είναι αφιερωμένο στην εξεύρεση συντεταγμένων σημείου στο επίπεδο και περιλαμβάνει ένα παιχνίδι προσανατολισμού και ένα αναζήτησης προτιμητέας πορείας. Στην πρώτη επέκταση του σεναρίου προτείνεται η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού «Παιχνίδι προσανατολισμού», ενώ στη δεύτερη του λογισμικού γεωγραφικής οπτικοποίησης Google Earth.
(Πλήθος ανακτήσεων: 680)