Τα συστατικά ενός εκπαιδευτικού προγράμματος γλώσσας

Η ερώτηση που απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα της δημοτικής εκπαίδευσης είναι "Ποιός είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος να χρησιμοποιήσουμε τους υπολογιστές για να βοηθήσουμε τους μαθητές στο μάθημα της γλώσσας;". Ο δάσκαλος μπορεί να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή είτε για την διδασκαλία είτε για την εξέταση είτε και για τα δύο. Ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή είτε σαν πηγή πληροφοριών είτε σαν μέσο επικοινωνίας, είτε σαν εκπαιδευτικό εργαλείο. Η εργασία αυτή παρουσιάζει μια εφαρμογή λογισμικού που έχει βασικό στόχο τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και απευθύνεται κυρίως σε παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όταν πρωτομαθαίνουν ανάγνωση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 599)