«Τα παιδία παίζει... στην Αρχαία Αθήνα» Μια πρόταση βιωματικής προσέγγισης του παιχνιδιού μέσω λογισμικού

Το υπερμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό «Τα παιδία παίζει…στην αρχαία Αθήνα» αποτελεί μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου προκειμένου οι μαθητές να την κατανοήσουν πληρέστερα στις κοινωνικο-πολιτιστικές της διαστάσεις, να βιώσουν ψυχο-συναισθηματικά το αρχαίο παιχνίδι και να το συνδέσουν με το σημερινό. Η διαχρονικότητα των παιχνιδιών και της γλώσσας, όπως αυτά αναδεικνύονται μέσα από το παρόν λογισμικό, ξετυλίγει το μίτο της ιστορικής εξέλιξης, που δεν είναι άλλος από αυτόν της αλλαγής και της συνέχειας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2934)