Τα κοινωνικά δίκτυα στο σχολείο του σήμερα

Τα κοινωνικά δίκτυα και οι δυνατότητες που προσφέρουν, έχουν μεταβάλει ριζικά τον τρόπο που επικοινωνούμε, συνεργαζόμαστε και διαθέτουμε την πληροφορία. Η δικτύωση αυτού το είδους προσφέρει νέες ευκαιρίες για προσωπική έκφραση και εξέλιξη, συνεργασία και συμμετοχή. Ειδικά στους νέους ανθρώπους, η κοινωνική δικτύωση τείνει να υπερκεράσει άλλες πιο παραδοσιακές ενασχολήσεις της καθημερινότητας. Τι γίνεται όμως με την εκπαίδευση; Πώς την επηρεάζει και πόσο έτοιμη είναι η εκπαιδευτική κοινότητα να υποδεχτεί τις εξελίξεις και να αποτελέσει μέρος τους;
(Πλήθος ανακτήσεων: 172)