Τα κινητά στην υπηρεσία της εκπαίδευσης: δημιουργία παιχνιδιών και άλλων εκπαιδευτικών εφαρμογών σε Java

Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν πλέον πολυ-συσκευές με αυξημένη επεξεργαστική ισχύ, προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης και αποθήκευσης δεδομένων και ταυτόχρονα μικρό μέγεθος. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει κάποιες προτάσεις αξιοποίησης των κινητών τηλεφώνων συμπληρωματικά ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία κάνοντας χρήση του λογισμικού Moodle και εξειδικευμένου λογισμικού δημιουργίας εφαρμογών για κινητές συσκευές. Γίνεται αναφορά σε εκπαιδευτικά παιχνίδια, στη δημιουργία βάσεων δεδομένων εκπαιδευτικού χαρακτήρα και στη δημιουργία κουίζ ερωτήσεων για χρήση σε κινητά τηλέφωνα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 585)