Τα επιστημονικά εκπαιδευτικά ιστολόγια μέσα από την κριτική ματιά των ειδικών

Τα εκπαιδευτικά ιστολόγια συγκροτούν μία ξεχωριστή θεματική κατηγορία ιστολογίων στις δεκάδες που καταγράφονται, η οποία τυγχάνει σημαντικής ανταπόκρισης από τους χρήστες του διαδικτύου. Ο χαρακτηρισμός ενός εκπαιδευτικού ιστολογίου ως επιστημονικό, δεν είναι μία εύκολη υπόθεση. Ο ενεχόμενος αυτοπροσδιορισμός του, θα πρέπει να σημαίνει και την άκριτη παραδοχή της αλήθειας του ισχυρισμού; Στην παρούσα έρευνα καταγράφονται οι απόψεις δέκα αναγνωρισμένων Ελλήνων και ξένων επιστημόνων που θεωρούνται ειδικοί επί του θέματος, σε μια προσπάθεια να προσδιοριστούν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτικού ιστολογίου, αλλά οι προϋποθέσεις εκείνες βάσει των οποίων μπορεί ένα εκπαιδευτικό ιστολόγιο να αξιολογηθεί ως επιστημονικό. ‘Όπως προκύπτει από τη σύνθεση των απόψεων των ειδικών επί του θέματος, η αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού ιστολογίου ως επιστημονικό είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που εξαρτάται από πλήθος παραγόντων. Η έρευνα που παρουσιάζεται αποτελεί τμήμα μιας συνολικότερης έρευνας με θέμα τα κριτήρια αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού ιστολογίου ως επιστημονικό για ενήλικες αναγνώστες, που αποτέλεσε αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας του συγγραφέα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 25)