Τα Εκπαιδευτικά Λογισμικά του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Σχολείου: Προτάσεις για την αξιοποίησή τους στη διδακτική πράξη

Στη διάρκεια του εργαστηρίου θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συζητήσουν με τους εισηγητές ζητήματα παιδαγωγικής και διδακτικής αξιοποίησης των Εκπαιδευτικών Λογισμικών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα Μαθηματικά του δημοτικού σχολείου. Αρχικά οι συμμετέχοντες θα πλοηγηθούν στα παραπάνω λογισμικά με τη βοήθεια των εισηγητών και κατόπιν συγκεκριμένες μαθηματικές έννοιες των σχολικών εγχειριδίων θα προσεγγιστούν με την υποστήριξη των λογισμικών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 668)