Τα εικονικά εργαστήρια στη διδασκαλία της Πληροφορικής

Για όσους έχουν εργασθεί διδάσκοντας το υλικό μέρος των υπολογιστών γνωρίζουν πως όσο πλήρες και να είναι το εργαστήριο μας –πράγμα σπάνιο ιδιαίτερα για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση- ποτέ δεν θα είναι αρκετό να καλύψει τις ανάγκες επιτόπιας εφαρμογής της θεωρίας σε μηχανήματα. Πράγματι ποτέ δεν θα είναι αρκετοί οι απαραίτητοι υπολογιστές ούτε και ο χρόνος για την απαραίτητη εξάσκηση δεν θα φθάνει. Αντίθετα ένα εικονικό εργαστήριο είναι πάντα διαθέσιμο φθάνει να υπάρχει ένας υπολογιστής διαθέσιμος ακόμα και στο σπίτι. Ποια όμως πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου εργαστηρίου και με ποιο τρόπο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί επωφελέστερα για τον χρήστη; Εδώ παρουσιάζεται η μελέτη της κατασκευής ενός τέτοιου εικονικού εργαστηρίου. Θα χρησιμοποιηθεί για την διδασκαλία του υλικού μέρους (hardware) ενός επιτραπέζιου υπολογιστή. Στο εγχείρημα αυτό γίνεται συνδυασμός, μαζί με την διδασκαλία και σαν αναπόσπαστο μέρος της, η εξάσκηση στην συναρμολόγηση του υπολογιστή. Για το σκοπό αυτό σχεδιάσθηκε και μελετάται η υλοποίηση ενός εικονικού εργαστηρίου τρισδιάστατων γραφικών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1029)