Συνήθεις εφαρμογές και αναπαραστάσεις μαθητών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το διαδίκτυο

Παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα δεδομένα που προέκυψαν καταρχήν από την καταγραφή σχετικά με την έκταση και το είδος της χρήσης του διαδικτύου από μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το κύριο ερευνητικό ενδιαφέρον όμως επικεντρώνεται στη διερεύνηση των αναπαραστάσεων για τη δομή και τη λειτουργία του διαδικτύου, που διαμορφώνουν παιδιά τετάρτης έως έκτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Επίσης, επιχειρήθηκε η ανάλυση της σχέσης που μπορεί να έχουν οι αναπαραστάσεις και οι συνήθεις εφαρμογές που χρησιμοποιούν με το φύλο, την ηλικία, την κατοχή ή όχι υπολογιστή στο σπίτι, τη συχνότητα χρήσης του διαδικτύου κ.α. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το διαδίκτυο έχει διεισδύσει για τα καλά στην καθημερινή ζωή των μαθητών και αποτελεί μια από τις συνηθέστερες δραστηριότητες των παιδιών εκτός σχολείου κυρίως για ψυχαγωγικούς λόγους. Φαίνεται επίσης, ότι σχηματίζουν απλοϊκές, συγκεχυμένες και σε κάποιες περιπτώσεις εσφαλμένες αναπαραστάσεις για τη λειτουργία και τη δομή του διαδικτύου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 42)